Hana a Anna

Jan Skřivánek zprávy červen 2010

Praha – Uměleckohistorická společnost, profesní sdružení historiků umění, udělila svou výroční cenu za celoživotní přínos českým dějinám umění Haně Rousové. Cenu Josefa Krásy pro badatele do čtyřiceti let získala Anna Pravdová za knihu Zastihla je noc. Krom toho vyslovila UHS mimořádné poděkování Martinu Krummholzovi za jeho aktivity v iniciativě Věda žije! a zvláštní uznání Marcelu Fišerovi jako ocenění vysoké kvality jeho desetileté činnosti v čele Galerie Klatovy/Klenová.

Hana Rousová je široce respektovanou osobností, která pro české dějiny umění otevřela řadu do té doby přehlížených nebo tabuizovaných otázek, především téma židovských a německy mluvících umělců z českých zemí. Ačkoliv jsou její práce nanejvýš erudované, své názory a postřehy dokáže formulovat jednoduchým a přitom velice výstižným jazykem. Aktivně se věnuje i výtvarné kritice a redakce Art+Antiques si považuje za čest, že ji může počítat mezi své pravidelné spolupracovníky.

Většina profesní kariéry Hany Rousové je spojena s Galerií hlavního města Prahy, kde působila od konce 70. let do roku 1996. Její zásluhou galerie i v letech normalizace prováděla zajímavou akviziční politiku. Koncem 90. let přestoupila do Národní galerie, kde vedla tým připravující novou stálou expozici pro Veletržní palác. Z galerie odešla po nástupu Milana Knížaka, kvůli nesouhlasu s jeho úzce nacionalistickým pojetím českého umění.

Její zatím poslední výstavou byla retrospektiva Františka Foltýna, která se uskutečnila na podzim 2007 v Moravské galerii v Brně, a začátkem roku 2008 v pražském Domě U Kamenného zvonu. Začátkem příštího roku by se v Městské knihovně, tedy v prostorách, které GHMP získala do správy začátkem 90. let hlavně její zásluhou, měla uskutečnit velká výstava věnovaná umění 40. let, které v takto ucelené formě dosud nebylo zpracováno.

„Na české scéně je jen málo inspirativních osobností jako Hana Rousová. Okouzluje neotřelostí svého pohledu příslušníky nejmladších generací českých historiků umění a povzbuzuje je k větší náročnosti ke zdejšímu uměleckohistorickému provozu i k sobě samým. (…) Muži ji milují, ženy chtějí být jako ona a umělecká historie si může gratulovat, že takovou osobnost ve svém středu má,“ zaznělo mimo jiné v laudatiu, které u příležitosti předání ceny přednesla o dvě generace mladší Marie Rakušanová.

Cena Josefa Krásy je určena mladým badatelům za mimořádný počin na poli dějin umění. Kniha Anny Pravdové Zastihla je noc se věnuje osudům českých umělců ve Francii v letech druhé světové války. Art+Antiques loni v září (AA 2009/09) otiskl obsáhlou ukázku z této objevné práce a recenzi knihy z pera Hany Rousové. Anna Pravdová působí v Národní galerii jako kurátorka sbírky kresby.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné