Kaplický neměl vyhrát

Jan Skřivánek staveniště červenec 2012

Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl žalobě ateliéru HŠH Architekti, který napadl rozhodnutí poroty v soutěži na novou budovu Národní knihovny, v níž se jeho projekt umístil na třetím místě. Porota v průběhu prvního kola změnila soutěžní podmínky, čímž umožnila postup a následné vítězství návrhu studia Future Systems. Původní zadání jasně specifikovalo, že jádro tzv. národního konzervačního fondu nesmí být umístěno pod zem, což ateliér Jana Kaplického nedodržel. Soud uložil knihovně zaplatit náhradu škody ve výši rozdílu mezi druhou a třetí cenou, tedy 50 tisíc eur. Rozsudek není pravomocný a Národní knihovna se k němu zatím nevyjádřila.

V minulosti knihovna kritiku v této věci odmítala poukazem na to, že změnu podmínek schválil přítomný zástupce Mezinárodní unie architektů (UIA), podle jejíž regulí byla soutěž vypsána. Unie také v červnu 2007 poskytla knihovně dobrozdání, že všichni porotci postupovali nezávisle a profesionálně a že ke změně podmínek došlo s ohledem na to, že „umístění sbírky v bezpečném sklepním podzemí bylo považováno za stejně dobré řešení, pokud ne lepší, než předpokládal program soutěže“. Soud nicméně dal za pravdu argumentaci HŠH, že pravidla UIA takovýto postup neumožňují. Porota má právo „vyjasnit nebo zdůraznit některé body zadaní“, nikoliv je měnit. Stanovisko HŠH a dalších architektonických týmů, které se výrokem poroty cítily být poškozeny, již v březnu 2007 podpořila Česká komora architektů.

Mezinárodní architektonická soutěž na novostavbu Národní knihovny na pražské Letné, kterou svými projekty obeslalo 355 ateliérů, se konala na podzim 2006, jméno vítěze bylo oznámeno začátkem března 2007. Podle původního záměru měla být stavba nové budovy dokončena v letošním roce. Z realizace sešlo poté, co projekt ztratil původně deklarovanou podporu pražského magistrátu. Ve smlouvě o převodu pozemků z města na knihovnu byla klauzule, že smlouva pozbývá platnosti, pokud projekt nezíská stavební povolení do konce roku 2008, což se i vinou sporů o regulérnost soutěže nestalo.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné