Kontrasty konkrétního umění

Václav Hájek recenze září 2011

Sbírka Hanse-Petera Rieseho v GASKu / Exponáty ve sbírce i na výstavě sice striktně nepředstavují pouze jeden výtvarný styl, nicméně mají většinou dost společného. Tato společná nota se nedá zcela jasně nazvat, ale pokusíme se jí pracovně zařadit pod hlavičku tzv. konkrétního umění. Tento směr spadá snad paradoxně do širší množiny abstrakce, od níž se trochu liší mimo jiné reformulací pojmů. Už od starověku se za abstraktní entitu považovala obecná idea, jíž jsou podřazeny konkrétní realizace, stíny pravého světa. Konkrétní umění však nepovažuje své výtvory za modely široké skupiny podřízených jednotlivostí nebo za pojmové uchopení reality, ale za jedinou možnou realizaci, v níž se myšlenka a materializace zcela překrývají. Proto je mnohdy potřeba o určitém artefaktu nezobrazivé povahy uvažovat jako o „konkrétním“ díle, které prezentuje pouze samo sebe a nikoli nějakou vnější ideu.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné