Madona z Veveří se stěhuje do Brna

Jan Skřivánek zprávy březen 2016

Praha/Brno – Restituční kauza Madony z Veveří spěje do finále. Podle informací ČTK by k předání obrazu mělo dojít 7. března. Dohodě mezi Národní galerií a římskokatolickou farnost ve Veverské Bitýšce předcházely výhrůžky soudní exekucí a spor o interpretaci zákona o státní památkové péči.

Vydat slavný středověký deskový obraz, který je od konce 30. let ve sbírce Národní galerie, respektive její předchůdkyně, a který mimo jiné zdobí obálku průvodce expozicí středověkého umění v Anežském klášteře, nařídil začátkem prosince Pražský městský soud, který potvrdil rozsudek nižšího soudu a restituční nárok žalující strany (věcné stránce sporu jsme se věnovali v AA 2015/09). Rozsudek nabyl právní moci v polovině ledna a od té chvíle běžela třicetidenní lhůta na vydání obrazu.

Galerie jej v nařízeném termínu nevydala s argumentem, že národní kulturní památka, za kterou byla Madona z Veveří prohlášena loni v létě, může být trvale přemístěna z veřejně přístupného místa jen se souhlasem Národního památkového ústavu a příslušného krajského úřadu a že restituent jí patřičné doklady nepředložil. Protistrana kontrovala, že tyto doklady nejsou nutné, neboť obraz se má přemístit do expozice brněnského Diecézního muzea, tedy že nejde o přemístění „z veřejně přístupného místa“. Tuto interpretaci zákona podpořilo i ministerstvo kultury, farnost si nicméně požadované vyjádření jihomoravského kraje a památkového ústavu nakonec vyžádala a galerii předložila.

Národní galerie proti rozsudku v únoru podala dovolání k Nejvyššímu soudu, které však nemá odkladný účinek. Pokud by je Nejvyšší soud přijal, celá věc by se tím vrátila na začátek k obvodnímu soudu pro Prahu 1. NG v dovolání podle tiskové mluvčí argumentuje, že vynesený rozsudek prolamuje restituční hranici roku 1948, a napadá blíže nespecifikovaná procesní pochybení soudu prvního stupně.

Brněnské Diecézní muzeum od roku 2006 sídlí v renesančním domě na Petrově, pod moderně řešenou expozicí jsou podepsáni brněnští architekti Tomáš Rusín a Ivan Wahla. „Obrazy a plastiky vyprávějí příběh života Ježíše, kterého jeho současníci nazývali Nazaretský. Čtyři desítky prací byly vybrány tak, aby doložily velké umělecké dědictví a zároveň upozornily na svoje myšlenková východiska a inspirační zdroje,“ představuje muzeum svou stálou expozici nazvanou Vita Christi.

„Madona z Veveří je ikona, obraz určený k meditaci. Člověk se má před obraz postavit a v modlitbě a rozjímání hledat odpovědi na otázky o smyslu svého života a existence,“ cituje tisková zpráva brněnského biskupství pátera Marka Hlávku, faráře z Veverské Bítýšky, a doplňuje: „I proto bude obraz vystaven na místě, kam lidé chodí nejen obdivovat umělecké skvosty, ale také se před nimi modlí.“

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné