Manifesta podle Tranzitu

Jan Skřivánek zprávy červen 2010

Vídeň – Jedním z kurátorských týmů, který bude připravovat letošní 8. manifestu, bude středoevropské sdružení Tranzit, které má pobočku také v Praze. Svou koncepci prezentovali zástupci Tranzitu začátkem května na tiskové konferenci ve Vídni, která se uskutečnila v rámci doprovodného programu galerijního veletrhu Vienna Fair.

Manifesta je putovní výstavou současného umění, která se koná co dva roky, pokaždé v jiném evropském městě. Ze všech evropských bienále má pověst nejprogresivnější akce svého druhu, která je schopna upozorňovat na nové výrazné osobnosti tvořící mimo hlavní umělecká centra. „Snažíme se každou výstavou nově definovat poslání takovéto akce a oslovit nové publikum, protože chceme dávat prostor umělcům, kteří jinak mají jen omezený přístup k dominantnímu mainstreamovému diskurzu současného umění,“ vysvětluje Hedwiga Fijen, ředitelka nizozemské nadace, která Manifestu pořádá.

Letošní výstava se uskuteční od 2. října do 11. ledna příštího roku ve španělských městech Murcia a Cartagena. Dalšími kurátorskými týmy, které se budou podílet na její přípravě, jsou Fórum současného umění Alexandrie, působící v severní Africe, a libanonsko-dánská iniciativa Kancelář veřejných tajemství. Tranzit, který je podporován finanční skupinou Erste, má svá stálá zastoupení ve Vídni, Budapešti, Bratislavě a Praze. Českou kancelář, která mimo jiné stojí za galerií Tranzitdisplay, vede historik umění Vít Havránek.

Na 8. manifestě se představí kolem stovky umělců a uměleckých sdružení z celého světa, přičemž každý kurátorský tým má na starost svou část výstavy. Jedním z hlavních témat výstavy má být vztah Evropy a severní Afriky, což je pro Španělsko klíčové téma. Tranzit si v této souvislosti bude všímat mimo jiné historických vazeb mezi středoevropskými zeměmi někdejšího sovětského bloku a státy Blízkého východu a severní Afriky a paralel mezi situací postkomunistických a postkoloniálních společností.

Tranzit na výstavu pozval asi tři desítky umělců a iniciativ nejen z Evropy, ale i z Asie a Jižní Ameriky. „Prvním krokem bude, že se všichni dohromady sejdeme a pokusíme se dohodnout na jakési ústavě, kterou se budeme řídit. Chceme se vrátit do bodu nula a začít od toho, že si společně definujeme, co vlastně znamená vystavovat současné umění a jakými pravidly by se takovéto spolupráce měly řídit. Je nám cizí koncept výstav, kde kurátoři pouze dosazují jednotlivé umělce a jejich díla do nějakého předem připraveného rámce,“ vysvětluje Havránek.

Z českých a slovenských umělců se předchozích ročníků Manifesty zúčastnili Jitka Hanzlová, Pavel Kopřiva, Roman Ondák (M1), Krištof Kintera, Boris Ondreička (M2), Denisa Lehocká, Roman Ondák (M3), Ján Mančuška (M4), Zbyněk Baladrán (M5), Kateřina Šedá a Barbora Klímová (M7).

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné