Matalova výstava bez obrazů

zpráva tisková web

Sběratelům, kteří zapůjčili obrazy na výstavu Bohumír Matal / Konstruktér barvy na brněnský hrad Špilberk již došla trpělivost. Po téměř dvou měsících od zahájení výstavy nedodal pořadatel výstavy – Muzeum města Brna – některým sběratelům platné smlouvy s pojistnými částkami obrazů. Díla Bohumíra Matala (1922–1988), jednoho z klasiků brněnské poválečné malby a člena Skupiny 42, přitom dosahují značných hodnot. Jeho obraz Cihelna II se v loňské aukci prodal za 1 350 000 Kč.

2202.jpg

Pohled do expozice / foto: Miloš Strnad

Ani po mnoha urgencích nebylo Muzeum města Brna schopné jednomu ze sběratelů vystavit smlouvu s pojistnými částkami, které bývají standardní součástí každé obdobné smlouvy. Sběratel, rozhořčený neustálými průtahy a jednáním zaměstnanců muzea, nakonec sáhl ke krajnímu řešení a své obrazy nechal z výstavy předčasně odvézt. Místo třech rozměrných pláten nyní ve výstavě visí pouze nápisy „Navráceno majiteli“. 

Významný sběratel, který v minulosti půjčoval obrazy ze své sbírky na řadu výstav i za hranice České republiky, po této zkušenosti prohlásil, že už žádné další instituci obrazy nikdy nezapůjčí. Plánovaná repríza výstavy Bohumíra Matala v Topičově salonu v Praze se tedy na podzim bude muset uskutečnit pravděpodobně bez obrazů onoho sběratele. Kurátorka, která výstavu připravovala externě, a znění smluv se sběrateli tedy nemohla nijak ovlivnit, nad jednáním Muzea města Brna vyjádřila politování.

Již tak nepříjemnou situaci by mohli ještě více zkomplikovat další sběratelé, kteří na výstavu rovněž zapůjčili značné množství uměleckých děl a s narušením původní koncepce výstavy nesouhlasí. Je možné, že navrácení obrazů z výstavy budou požadovat i oni. A to by vzhledem k množství obrazů, kterých se to týká, pravděpodobně znamenalo ukončení celé výstavy, jež se koná pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky.

 

 


Reakce ředitele Muzea města Brna

Formulace v tomto textu jsou jednostranné a skutečnost zkreslující: Nikoliv sběratelům, kteří zapůjčili obrazy na výstavu Bohumír Matal, ale pouze jednomu sběrateli již došla trpělivost. Nikoliv některým sběratelům nedodal pořadatel výstavy smlouvy s pojistnými částkami obrazů ale pouze jednomu z nich.

Tato politováníhodná situace povstala již v době přípravy výstavy, kterou od samého počátku provázely problémy. Iniciativa k jejímu uspořádání vzešla z prostředí mimo Muzeum města Brna, od osob, které mají či měly k osobnosti umělce příbuzenský vztah. Ty také doporučily, aby kurátorkou výstavy byla historička umění, která se Matalovým dílem zabývá  a na realizaci výstavy rovněž měla osobní zájem, .t.č. zaměstnaná v jiné instituci. Muzeum města Brna na toto řešení přistoupilo a uzavřelo s danou institucí dne 18. 12. 2013 Smlouvu o spolupráci na uspořádání výstavy Bohumír Matal, která se měla konat v termínu od 11. června do 28. září 2014. Ve smlouvě byly stanoveny závazky obou stran, mj. to, že kurátorka odevzdá do 15. března 2014 (tj. standardní termín 3 měsíce před zahájením výstavy) Muzeu města Brna vypracovaný seznam exponátů s uvedením názvu, datace, rozměru, majitele, inv. čísla a pojistné hodnoty.

Kurátorka výstavy odevzdala muzeu seznam exponátů 12. května 2014 (sic!), tj. měsíc před vernisáží (11. června). V seznamu však chyběly pojistné ceny, které kurátorka od soukromých zapůjčitelů měla dodat. Za tohoto nedodržení podmínek mělo Muzeum města Brna plné právo od smlouvy odstoupit. Místo toho v zájmu věci jeho pracovníci v časové tísni během jednoho měsíce vyřizovali smlouvy o výpůjčce od 40 zapůjčitelů z celé republiky (muzeí, galerií a soukromníků) pro 200 exponátů a zajišťovali jejich svoz. Bez smluv podepsaných oběma stranami včetně soupisu exponátů – a u institucí i s pojistnými cenami, by exponáty nemohly být zapůjčeny.

Pochybení tedy vzniklo na straně kurátorky a zapůjčitele, jemuž „došla trpělivost“, který neuvedl tři měsíce před zahájením výstavy do seznamu zapůjčovaných obrazů svoje návrhy pojistných cen. Ty by Muzeum města Brna plně respektovalo. 

Vzhledem k výše uvedenému žádá vedení Muzea města Brna omluvu časopisu Art+Antique na stejném portálu, na kterém uveřejnil nepravdivou stížnost jednoho ze čtyřiceti zapůjčitelů, aniž by si ověřil fakta.

 


Reakce kurátorky výstavy Martiny Švikové zde

Poznámka redakce: Zprávu médiím poskytla kurátorka výstavy, proto jsme její relevanci dále neprověřovali. Text je označen jako tisková zpráva, redakce se na jeho přípravě nikterak autorsky nepodílela. Pouze jsme kvůli úspoře místa změnili titulek Výstava Bohumíra Matala na Špilberku přišla o část obrazů. Podobně jsme v minulosti postupovali v případě řady jiných tiskových zpráv.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné