Ministr kultury chce architektonickou soutěž na SEFO

Jan Skřivánek zprávy duben 2019

Olomouc/Praha – V průběhu března se nečekaně vyhrotila situace kolem Muzea umění Olomouc a jeho dlouho plánované dostavby, tzv. Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), který v letech 2014–2018 zastával post olomouckého primátora, zpochybnil existující studii stavby, na jejíž realizaci vláda v lednu vyčlenila 600 milionů korun, a volá po vypsání architektonické soutěže. Zaměstnanci muzea v čele s ředitelem Michalem Soukupem ministrův postup vnímají jako účelový a vyzvali jej k rezignaci.

„V této fázi však už nejde jen o podobu SEFO, ani o to, zda na projekt bude či nebude vypsána architektonická soutěž. Problém je závažnější: Jde o existenci instituce, která si před téměř třiceti lety vydobyla samostatnost a v průběhu let se zařadila svou prací a významem k mezinárodně uznávaným institucím. Vzniklá situace se už dávno netýká jen Muzea umění Olomouc, ale negativně ovlivňuje kulturní a politické směřování České republiky po roce 1989,“ praví se v otevřeném dopise zaměstnanců muzea. S odvoláním na interní zdroje z ministerstva autoři dopisu tvrdí, že ministr Staněk plánuje reorganizaci rezortních příspěvkových organizací, v rámci níž by Muzeum umění Olomouc mělo přijít o svou samostatnost, nebo být převedeno zpět pod krajskou správu.

Eskalaci celé kauzy odstartoval článek Ondřeje Chrobáka uveřejněný v prosincovém Art+Antiques. Šefkurátor Moravské galerie v Brně ve svém pravidelném Manuálu zpochybnil životaschopnost celého projektu SEFO i vhodnost navrhované stavby z hlediska výstavního provozu. Ministerstvo si tento článek v polovině března vzalo jako záminku ke svolání „panelové odborné diskuse“ s kryptickým názvem Středoevropské fórum Olomouc – Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města. Zástupce muzea nebyl k debatě pozván, ministerstvo se spokojilo s účastí někdejšího ředitele muzea a autora původní myšlenky SEFO Pavla Zatloukala. Dalšími panelisty byli ministr Antonín Staněk, ředitel NGP Jiří Fajt, Ondřej Chrobák, architekt navrhované novostavby Jan Šépka, historik architektury Rostislav Švácha či developer Luděk Sekyra.

Dvouhodinová debata přeskakovala od obecných úvah o přínosnosti architektonických soutěží přes polemiku o kvalitách Šépkova návrhu a významu SEFO až k otázce vztahu ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací. Že je ve hře víc než budoucnost jedné konkrétní stavby, naznačovalo složení publika. Debatu si přišla poslechnout nejen početná delegace zaměstnanců Muzea umění Olomouc, ale také ředitelé Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Liberec, Galerie hl. města Prahy či zástupce vedení Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Ministr Staněk opakovaně zdůrazňoval, že Muzeum umění Olomouc si podle něj novou budovu zaslouží, ale že trvá na tom, aby takto významná kulturní stavba byla realizována na základě projektu vzešlého z architektonické soutěže. Návrh Jana Šépky však muzeum získalo bez soutěže, v rámci podlimitního řízení, do nějž byl Šépka přizván na základě předchozí pozitivní zkušenosti s rekonstrukcí Arcidiecézního muzea (ještě jako člen HŠH architekti). Obhájci Šépkova projektu argumentovali, že tento postup před deseti lety posvětilo samo ministerstvo a že předchozí ministři jej nikdy nerozporovali. Zejména Rostislav Švácha pak vyzdvihoval také architektonické kvality navržené stavby.

Projekt nové muzejní instituce zaměřené na umění střední a východní Evropy se zrodil již v roce 2007. Iniciovala jej výzva ministerstva kultury na rozvojové projekty, které by se mohly ucházet o dotace EU. Na jaře 2009 přišlo ministerstvo kultury s podmínkou, že součástí projektové dokumentace k žádosti musí být i architektonická studie. Muzeum začalo připravovat architektonickou soutěž, právníci ministerstva a České komory architektů se však neshodli na výkladu zákona o veřejných zakázkách. Komora trvala na tom, že nelze vypsat soutěž zcela bez odměn pro autory oceněných návrhů. Ve snaze stihnout avizovaný termín výběrového řízení na evropské dotace muzeum projekt zadalo bez soutěže jako koncepční studii a až následně na další projektové fáze vypsalo obchodní soutěž.

Když po několika odkladech a změnách podmínek konečně na přelomu let 2010 a 2011 ministerstvo přistoupilo k rozdělování avizovaných evropských peněz, byl projekt SEFO ze soutěže vyloučen s absurdním argumentem, že jeho podpora by mohla být interpretována jako narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy EU. Projekt, který byl od začátku koncipován v úzké spolupráci s městem a krajem, to však nepoložilo. Jako prioritní investiční akce se „Muzeum středoevropského umění v Olomouci“ loni dostalo do programového prohlášení vlády. Koncem ledna letošního roku pak vláda schválila osmimiliardový investiční program na rekonstrukce a revitalizace nejvýznamnějších kulturních památek, v jehož rámci je vyčleněno 600 milionů korun i na SEFO.

Prostředky z tohoto programu by mělo být možné čerpat až do roku 2028. Ministr Staněk proto argumentuje, že se stavbou není třeba spěchat a že je možné uspořádat architektonickou soutěž, do níž by se mohl přihlásit i architekt Šépka. Těžko si však lze představit řádnou architektonickou soutěž, ve které by jeden z přihlášených projektů byl dopředu známý a publikovaný.

Důvěryhodnost ministrova postoje podkopává i to, že se stejnou naléhavostí o architektonických soutěžích nemluví v souvislosti s šestnácti dalšími projekty, které mají být financovány ze stejného investičního programu. Zdaleka přitom nejde jen o památkářské rekonstrukce či menší stavby. V rámci programu má být například postaven nový centrální depozitář s dílnami a zkušebnami Národního divadla v pražském Karlíně, v areálu Masarykova nádraží mají vyrůst nové budovy pro pobočku Národního technického muzea a Nákladové nádraží Žižkov má být přestavěno pro potřeby Národního filmového archivu.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné