NG hledá kurátory

Jan Skřivánek zprávy březen 2015

Praha – Národní galerie hledá trojici ředitelů sbírek. Místa šéfů Sbírky starého umění, Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění jsou neobsazené od začátku prosince, kdy generální ředitel Jiří Fajt odvolal Víta Vlnase, Šárku Leubnerovou a Helenu Musilovou. Přihlášky do výběrového řízení je možné posílat do 10. dubna. Kandidáti musí mít doktorát z dějin umění či jiného příbuzného oboru, velmi dobrou znalost alespoň dvou cizích jazyků, minimálně pět let vědecké a kurátorské praxe a být autory zásadních odborných prací s mezinárodním přesahem (úplné znění požadavků a specifikace pracovního zařazení v inzerátu na str. 55).

Vypsání konkurzů na ředitele sbírek je v jistém rozporu s deklarovaným záměrem Jiřího Fajta opustit dělení galerie na jednotlivé sbírky. V koncepci rozvoje NG do roku 2020, kterou se nyní zabývá Ministerstvo kultury, počítá se zásadní reorganizací: „Zrušení organizačních jednotek jednotlivých sbírek a zavedení systému přímého řízení kurátorských činností ředitelem sbírek a výstav.“ Pokud ministerstvo koncepci schválí, ke změnám by mělo dojít ještě v průběhu letošního roku. NG tak fakticky spíše než ředitele sbírek v jejich současné podobě hledá vedoucí kurátory. Ve zveřejněných propozicích je ostatně kladen mnohem větší důraz na odbornou kvalifikaci než na managerskou zkušenost.

NG naposledy hledala ředitele sbírky formou konkurzu na podzim 2012, kdy se Fajtův předchůdce Vladimír Rösel snažil obsadit místo ředitele Sbírky moderního a současného umění a najít vhodného kandidáta na nově zamýšlený post „hlavního kurátora výstav současného umění“. Oba konkurzy však skončily blamáží, když výběrová komise konstatovala, že nikoho ze sedmi přihlášených nemůže doporučit. Malý počet kandidátů a nezájem řady respektovaných osobností konkurzu se zúčastnit byl namnoze komentován jako výraz nedůvěry odborné veřejnosti k tehdejšímu vedení galerie. V případě nyní vypsaných výběrových řízení může být pro řadu potenciálních kandidátů překážkou požadavek titulu Ph.D. Z trojice odvolaných ředitelů by například tuto podmínku splňoval jen Vít Vlnas.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné