Nový ředitel v Plzni

Jan Skřivánek zprávy prosinec 2007

Plzeň – Novým ředitelem Západočeské galerie v Plzni se od začátku prosince stává historik umění Roman Musil, který dosud působil jako referent pro oblast výtvarného umění na Ministerstvu kultury ČR. „Mezi čtyřmi zájemci, kteří splnili podmínky pro ústní výběrové řízení, předložil nejlepší koncepci,“ komentoval výběr nového ředitele pro ČTK krajský radní Martin Baxa. Musil ve funkci střídá Janu Potužákovou, která odchází do důchodu.Roman Musil (1964) je absolventem oborů estetika a dějiny umění na Univerzitě Karlově. V 90. letech pracoval v Národní galerii, nejprve jako kurátor sbírky českého umění 19. století, posléze v archivu. Od roku 1998 působil na ministerstvu kultury, nadále se však věnoval vlastní badatelské práci. Jako historik umění se specializuje zejména na umění přelomu 19. a 20. století. Z řady výstav, na kterých se autorsky podílel, je třeba vyzdvihnout zejména výstavy a publikace Zajatci hvězd a snů (Moravská galerie, 2000) a Neklidem k Bohu (Muzeum umění Olomouc, 2006). V roce 2000 mu Uměleckohistorická společnost udělila Cenu Josefa Krásy.

Západočeská galerie v Plzni opatruje na 10 tisíc položek, od středověkého umění do současnosti, a každoročně ji navštíví necelých 30 tisíc návštěvníků. Musil věří, že galerie má potenciál svým významem přesáhnout hranice regionu a zařadit se mezi nejvýznamnější sbírkotvorné instituce v České republice. Hodně si slibuje zejména od spolupráce s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity a navrhuje také posílit přeshraniční spolupráci s Řeznem, které je partnerským městem Plzně. „Myslím, že Plzeň – kraj i město – mají poměrně vysoké ambice a že se tu dá dělat docela dost věcí,“ říká Musil a připomíná, že Plzeň se chce ucházet o to, aby v roce 2015 byla za Českou republiku nominována na titul Evropského města kultury.

Musil chce zejména pozměnit výstavní dramaturgii a věnovat se i dlouhodobějším a odborně náročnějším výstavním projektům. Chce například, aby se galerie aktivněji podílela na přípravě mezioborových sympozií o 19. století, která se v Plzni konají již od roku 1980. Výstavní program připravený minulým vedením by měl dobíhat do konce prvního pololetí příštího roku. Zkvalitnit chce Musil také komunikaci s veřejností, počítá mimo jiné s vytvořením místa PR pracovníka spolu s funkcí fundraisera.

Galerie má v současnosti k dispozici dva výstavní prostory – tzv. Masné krámy a výstavní síň č. 13. Do budoucna však kraj, který je zřizovatelem galerie, počítá se stavbou nové galerijní budovy. „Kraj má vůli i peníze, ale zatím se s městem nedohodl na pozemku, kde by se mělo stavět,“ vysvětluje Musil. „Vnímám to jako rozjetý vlak, který směřuje k nějakému cíli. Není to tak, že by byly úplně na začátku. Myslím, že kraj novou galerii opravdu chce.“

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné