Otázka důvěry

Jan Skřivánek web

O novém šéfovi Veletržního paláce by mělo být rozhodnuto v průběhu listopadu. Dlouho odkládané výběrové řízení na místo ředitele Sbírky moderního a současného umění, které je neobsazené již více než rok, Národní galerie vypsala začátkem září s uzávěrkou 8. října. Současně byl vyhlášen konkurz i na nově zřizovaný post hlavního kurátora současného umění. Na místo ředitele sbírky přišly čtyři přihlášky, na místo hlavního kurátora dvě. Podmínky však v prvním případě splnili jen dva uchazeči, Richard Drury, který přednáší dějiny umění 20. století na Západočeské univerzitě v Plzni, a kurátorka Ceny NG 333 Karolina Dolanská; požadavky na druhé místo pak pouze Noemi Smolik, která nedávno skončila na postu šéfkurátorky kutnohorského GASKu.

1677.jpg

Malý zájem o oba prestižní posty byl namnoze komentován jako výraz nedůvěry k současnému vedení NG. „Jakou jinou zpětnou vazbu zevnitř odborné veřejnosti ještě současná Národní galerie potřebuje? Co dalšího musí přijít, aby TO konečně ONI pochopili? Dehet a peří?“ komentoval konkurz na portálu artalk.cz umělec Tomáš Svoboda. Podle Nikolaje Savického, náměstka generálního ředitele NG, je důvodem malého počtu uchazečů hlavně provozní náročnost samotného Veletržního paláce a vysoké požadavky na odbornost a praxi kandidátů. „Jestliže za víc než půl druhého desetiletí nikdo nedokázal řídit Veletržní palác k všeobecné spokojenosti odborné veřejnosti, a přidáme-li k tomu rizika neustále se snižujících veřejných rozpočtů, pak na relativně malém zájmu o toto výběrové řízení není nic překvapivého. Udivující by byl spíše opak,“ říká Savický.

Vedle odpovídajícího vzdělání a odborné a publikační praxe byla na místo ředitel sbírky požadována minimálně dvouletá zkušenost se správou sbírky, na místo hlavního kurátora pak stejně dlouhá zkušenost s organizací rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních. Problematickým momentem mohlo být i nejasné vymezení zodpovědnosti ředitele sbírky a hlavního kurátora v situaci, kdy by měli sdílet jeden výstavní prostor. Podle slov Vladimíra Rösela by hlavní kurátor měl mít v rámci organizační struktury galerie rovnoprávné postavení jako pětice ředitelů sbírek. Naopak post ředitele sbírky Rösel označil za funkci pouze administrativní. Nikolaj Savický v rozdělení kompetencí žádné nejasnosti nevidí: „Provozní rozpočet Veletržního paláce je a bude pochopitelně jeden, ale každý výstavní projekt, a u obou funkcí lze předpokládat realizaci významných výstavních projektů, má rozpočet vlastní.“ Sporné otázky by podle Savického řešila programová rada.

Z trojice přihlášených má vybrat pětičlenná komise jmenovaná poněkud nestandardně až dva týdne po uzávěrce konkurzu. Důvodem tohoto řešení byla snaha galerie neblokovat členstvím v komisi potencionální kandidáty, kteří by se o jedno či druhé místo mohli ucházet. Vedle Nikolaje Savického za NG a odborníka na barokní malířství a prvního polistopadového ředitele NG Lubomíra Slavíčka jsou členy komise tři ředitelé regionálních galerií – Marcel Fišer z Chebu, Hana Řeháková z Pardubic a  Alica Štefančíková z Loun. Na otázku, zda NG počítá s možností, že komise nedoporučí ani jednoho z kandidátu, Savický odmítl odpovědět: „Nemohu předjímat výsledek jednání komise. Kdyby to bylo možné, pak by nemělo smysl komisi svolávat.” Připustil nicméně možnost, že bude obsazen jen jeden z obou postů.

V polovině října se také sešla Komise ministryně kultury pro otázky galerií zřizovaných Ministerstvem kultury, aby se vyjádřila ke koncepci rozvoje NG v následujících pěti letech, kterou Vladimír Rösel předložil ministerstvu v létě. Očekávalo se, že komise ministryni doporučí Röselovo odvolání. Naznačuje to i tisková zpráva ministerstva, která jednání komise avizovala slovy, že na základě jejího doporučení „vedení ministerstva rozhodne o dalším postupu v NG“. Oficiální závěry z této schůzky zatím nejsou k dispozici, podle informací Art+Antiques sice komise předloženou koncepci označila za nedostatečnou a žádá její dopracování (ministerstvo materiál Vladimíru Röselovi již jednou vrátilo), zdržela se však jakýchkoliv doporučení ohledně Röselova dalšího působení. Mimo jiné prý kvůli znepokojení nad postupem ministerstva v případě Národního divadla. „My doporučíme odvolat Rösela a na jeho místo bude jmenován někdo jako Sankot. Ať si to vyřeší ministerstvo samo,“ komentoval závěry jednání jeden z členů komise.

 


Výběrová komise se sešla v pondělí 5. listopadu. Vladimír Rösel druhý den na tiskové konferenci novinářům oznámil, že žádného z kandidátů nedoporučila. „Na trhu se nevyskytují dostatečně kvalitní odborníci,“ parafrázovala jeho slova ČTK. Oba posty podle Rösela NG obsadí lidmi zevnitř galerie. Artalk.cz následně zveřejnil kandidátské projekty Karoliny Dolanské a Richarda Druryho, kteří se hlásili na post ředitele sbírky.

 


Více o konkurzu na ředitele Sbírky moderního a současného umění a hlavního kurátora (zde), roční bilance působení Vladimíra Rösela (zde).

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné