Plzeňská spojka v GHMP

Jan Skřivánek zprávy listopad 2008

Praha – Výběrové řízení na místo ředitele Galerie hlavního města Prahy vyhrál v půlce října manažer Milan Bufka. O dva týdny dřív nastoupil na nově vytvořený post Vedoucího sbírkového úseku někdejší ředitel GHMP Karel Srp. Provizorium, které v galerii trvalo přinejmenším rok a půl, tím končí, jaké bude její další směřování zatím není jisté.

Takto radikální oddělení ekonomicko-provozního a uměleckého vedení galerie je v Česku novinkou. V jiných kulturních institucích se s ním však setkáme poměrně běžně. Podle pražského radního pro kulturu Milana Richtra bude mít nový ředitel na starost ekonomický chod galerie, zatímco Karel Srp bude zodpovídat za její umělecké a odborné směřování. Pozici ředitele Richter podle ČTK vnímá „jako servisní organizaci pro tým kurátorů“.

Milan Bufka o svých plánech zatím nic bližšího nesdělil. „Musím se seznámit dopodrobna s činností, se správou majetku celé organizace, s personální strukturou. Mám zkušenosti spíše z výrobní sféry, nicméně myslím si, že tam je spoustu momentů, kterou jsou podobné,“ řekl bezprostředně po oznámení svého jmenování ČTK.

Devětatřicetiletý Milan Bufka je absolventem pražské Vysoké školy ekonomické a v minulých letech působil jako konkursní správce v několika průmyslových podnicích. V obchodním rejstříku je rovněž zapsán jako jednatel společnosti vydávající časopis Konkursní noviny a spoluvlastník firmy Agentura pro konkurs a vyrovnání.

Největším konkursem, na který Bufka dohlížel, byl konkurs plzeňské Škodovky, ve kterém šlo o miliardy korun. Jako konkursní správce Škoda a. s. v roce 2003 spolurozhodoval o prodeji dceřiné společnosti Škoda Holding česko-švýcarské investiční skupině Appian Group. Cena 800 milionů korun, za kterou byl Holding nakonec prodán, byla analytiky označována za nepřiměřeně nízkou. Představitele Appian Group nyní vyšetřuje švýcarská prokuratura kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Nový ředitel GHMP byl vybrán v dvoukolovém výběrovém řízení, přičemž v komisi zasedalo 6 zástupců magistrátu a 5 historiků umění a muzejních pracovníků. Mezi nimi i Karel Srp, který tak spolurozhodoval o svém budoucím nadřízeném. Bufka podle porotců nebyl jasným favoritem, měl však štěstí v tom, že jeho jméno se v seznamu sedmi přihlášených objevilo až na konci.

„Dva kandidáti byli úplně nepoužitelní, bývalá ředitelka Pražského domu fotografie byla nepřijatelná pro město, Sylva Petrová, která dřív působila v Umprum a teď přednáší na univerzitě v Británii, vypadla vinou toho, že nás pět se nedokázalo sjednotit,“ popisuje průběh výběrového řízení jedna z porotkyň. „A jelikož jsme do druhého kola pustili dvě kandidátky z GHMP, bylo jasné, že tam musí být i někdo zvenku. O Bufkovi jsme tedy nemuseli vůbec diskutovat.“ Ve druhém kole vybírala komise mezi Bufkou, prozatímní ředitelkou galerie Petrou Hoftichovou a její ekonomickou náměstkyní Šárkou Novákovou.

Výběru nového ředitele předcházel v září konkurs na místo Vedoucího sbírkového úseku. Přestože byl vypsán s pouze týdenní uzávěrkou, což je zcela nestandardní, byl překvapivě dobře obsazen. Vedle Karla Srpa se do něj přihlásila Olga Malá, dlouholetá kurátorka GHMP, a o generaci mladší historik umění Tomáš Pospiszyl. Srpa porota vybrala jednomyslně. Hlasovala pro něj i Petra Hoftichová, která mu přitom jen o několik týdnů dřív dala z galerie výpověď.

Ačkoliv obě výběrová řízení proběhla bez zjevných manipulací, je zde několik momentů, které vyvolávají pochybnosti, zda ve hře nejsou nějaké skryté zájmy. V prvé řadě překvapuje rychlost, jakou dění v galerii v posledních týdnech nabralo, a skutečnost, že poslední vývoj nijak nenavazuje na předchozí kroky magistrátu.

Výběrové řízení na nového ředitele měl radní Richter původně připravit do května 2007. Víc jak rok ale v této věci nic nepodnikl. Letos v létě proběhl v galerii personální a organizační audit, jehož výsledkem bylo mimo jiné zrušení tří kurátorských míst. O tom, že by mělo dojít k oddělení ekonomicko-provozního a uměleckého vedení galerie, však v auditorské zprávě nic nenajdeme.

Jediné doporučení, které se této otázky nepřímo týká, je opakem toho, k čemu nyní došlo. Auditoři doporučili: „Obsadit pozici vedoucího úseku sbírek osobou působící mimo organizaci.“ Nejde o to, že by tato rada byla správná, není však jasné, proč představitelé města najednou změnili názor. Ještě v půlce července ředitelce galerie nařizovali „realizovat navrhované změny (včetně dlouhodobých) a doporučení v plném rozsahu dle znění auditní zprávy“.

Za trojici kurátorů, kteří na základě těchto doporučení přišli o místo, se v létě postavila Uměleckohistorická společnost a řada odborných pracovišť. Zvlášť vyhazov Karla Srpa byl též hojně kritizován v médiích. Je možné, že právě to přimělo radní změnit pohled na věc. Neoficiálně se však hovoří spíše o tom, že rozhodující roli sehrála přímluva šéfa ČEZu Martina Romana.

Proč by měl mít Roman nějaký zvláštní zájem na setrvání Srpa ve funkci, není jasné. Právě jeho angažovanost v celé věci by však pomohla vysvětlit i to, proč se manažer Bufkova typu, který s řízením kulturní instituce nikdy neměl nic společného, najednou rozhodne ucházet se o post ředitele galerie. Roman a Bufka se dobře znají z dob, kdy společně působili v Plzni. V letech 2000 až 2004 Roman šéfoval společnosti Škoda Holding.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné