Rok 2016 ve výročních zprávách muzeí umění

Jan Skřivánek zprávy září 2017

Praha/Brno/Olomouc – Trojici muzeí umění zřizovaných ministerstvem kultury, tedy Národní galerii v Praze, Moravskou galerii v Brně a Muzeum umění Olomouc, v roce 2016 dohromady navštívil 1 milion návštěvníků a stát na jejich činnost v souhrnu přispěl necelými 430 miliony korun. Národní divadlo ve stejné době přivítalo 600 tisíc návštěvníků a ministerstvo kultury je podpořilo bezmála 700 miliony korun. Vyplývá to z výročních zpráv za loňský rok zveřejněných na konci června.  

Nejvyšší návštěvnost měla Národní galerie, která loni přivítala rekordních 712 tisíc návštěvníků. „Naše instituce se v roce 2016 dostala do první desítky nejnavštěvovanějších míst v celé České republice,“ poznamenává k tomu v úvodním slově generální ředitel NG Jiří Fajt. Na podobných číslech byla galerie naposled v roce 1998, kdy díky výstavám Mistra Theodorika a Jakuba Schikanedera vykázala návštěvnost 688 tisíc. Nejúspěšnějšími výstavami loňského roku byly Císař Karel IV. 1316–2016 (93 tisíc) a Celník Rousseau (57 tisíc návštěvníků). Volného vstupného do stálých expozic pro mládež a studenty využilo 90 tisíc návštěvníků.

Vyšší návštěvnost se odrazila v nárůstu výnosů ze vstupného (41 milionů) a prodejů (10 milionů korun). Dalších 5,4 milionu korun galerii přinesly lektorské programy a další vzdělávací aktivity. Celkový příspěvek ministerstva kultury, včetně účelových dotací, loni činil 306 milionů korun. Na provoz z toho bylo určeno 256 milionů korun. Díky mimořádným dotacím mohla NG realizovat několik významných akvizic: Za necelých 1,8 milionu zakoupila soubor jedenácti kreseb Josefa Šímy, za 855 tisíc portrét malíře Josefa Navrátila od Jaroslava Čermáka a za 495 tisíc korun získala dvě protějšková zátiší od Jana Vojtěcha Angermeyera. Ceny NG nezveřejnila, lze je však vyčíst z výroční zprávy ministerstva kultury. Koupě Šímových kreseb byla loni vůbec nejdražším nákupem, který ministerstvo podpořilo. Z vlastních zdrojů NG ještě koupila několik děl do sbírky současného umění, konkrétně práce Tomase Rajlicha, Magdaleny Jetelové a Kateřiny Šedé. Z darů zmiňme alespoň soubor deseti modelů a více než tisíce plánů a fotografií z pozůstalosti architekta Karla Pragera.

Moravskou galerii v Brně loni navštívilo 115 tisíc návštěvníků, necelá třetina z nich zavítala do stálých expozice, které jsou přístupné zdarma. 30 tisíc lidí si přišlo prohlédnout výstavy a 45 tisíc návštěvníků přilákaly doprovodné programy. Dohromady MG loni hospodařila s necelými 98 miliony, přičemž příspěvek od ministerstva činil 80 milionů korun. Na vstupném galerie utržila 2 miliony, o dvě stě tisíc méně činil příjem z prodejů. Na výstavní činnost galerie vydala 8 milionů, na rozšiřování sbírek 150 tisíc korun. Za tuto částku mimo jiné získala konvolut fotografií z výstavy Civilizovaná žena, která se v Brně uskutečnila na přelomu let 1929–30, či soubor čtyř desítek plakátů Milana Grygara. Darem MG dostala obraz Vodopád od Otakara Nejedlého, jednu z kreseb Edith Hirschové z výstavy Zastihla je noc, která mapovala osudy českých umělců ve Francii za druhé světové války, nebo 277 obrazů a kreseb Jánuše Kubíčka.

Celková návštěvnost Muzea umění Olomouc, včetně Zámku Kroměříž, byla přes 172 tisíc lidí. Návštěvnost výstav a stálých expozic v samotné Olomouci překonala čísla Moravské galerie v Brně jen o tři tisíce. Muzeum hospodařilo s 91 miliony, přičemž na jeho provoz, na rozdíl od dvou výše jmenovaných institucí, nepřispívá jen ministerstvo (41 milionů), ale také kraj (21 milionů) a město (4 miliony korun). Z darů a nákupů se muzeum ve výroční zprávě jmenovitě chlubí jen odkazem sedmi desítek soch, obrazů a autorských knih Terry Haass, francouzské umělkyně narozené v roce 1923 v Českém Těšíně, která zemřela loni v březnu.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné