Učitelky a zemědělci

Jan Skřivánek zprávy prosinec 2012

Z devíti krajů, ve kterých vládne koalice ČSSD a KSČM, komunisté obsadili křesla radních pro kulturu v 6 případech. Kuriózní model zvolili v Jihomoravském a Jihočeském kraji, kde budou mít kulturu a památkovou péči na starost hned dva radní. Zatímco na jižní Moravě jde o součást koaličního kompromisu – jeden radní je za ČSSD, druhý za KDU-ČSL –, v jižních Čechách jsou oba radní ze stejné strany, KSČM.

Nejmladším radním pro kulturu je osmatřicetiletý komunista Zdeněk Štefek v Středočeském kraji, nejstarším pak jeho stranický kolega, třiašedesátiletý Oleg Kalaš, radní Karlovarského kraje. Podobně jako v minulých volebních obdobích nemá většina radních, napříč politickými stranami, s kulturou žádnou profesní, ani politickou zkušenost. Pro krajské reprezentace má resort zjevě stejně malou důležitost jako pro stranická vedení na celorepublikové úrovni.

Středočeský kraj Ing. Zdeněk Štefek *1974 / KSČM / absolvent ČVUT. Členem komunistické strany je od roku 1995. Po vysoké škole pracoval jako asistent poslance Stanislava Fischera a následně byl správce sítě v ústředí strany. V zastupitelstvu Středočeského kraje působí od roku 2004. Nepočítáme-li kampaň proti církevním restitucím, problematikou kultury a památkové péče se nikdy nezabýval. Jak uvádí na svých webových stránkách, ve volném čase se věnuje „astronomii, elektrotechnice, počítačům, politice, četbě, hře na kytaru, přírodě“.

Jihočeský kraj Václav Kučera *1953 / KSČM / a Mgr. Vítězslava Baborová *1955 / KSČM / absolventka Pedagogické fakulty. Kučera je starostou Horní Stropnice a v minulém volebním období předsedal klubu KSČM v krajském zastupitelstvu. V radě bude mít na starost životní prostředí, zemědělství, problematiku jihočeského venkova, kulturní dědictví a památkovou péči. Baborová před vstupem do politiky učila na základní škole ve Strakonicích. Do její agendy bude spadat školství, otázky zaměstnanosti, kultura a řízení zřizovaných organizací v rezortu. Proti obsazení resortu školství zástupkyní komunistické strany demonstrovali středoškolští studenti. Jediným bodem týkajícím se kultury v koaliční smlouvě mezi ČSSD a KSČM je podpora otáčivému hledišti v Českém Krumlově.

Plzeňský kraj Jiří Struček *1967 / ČSSD / vzdělání středoškolské ekonomického směru. V minulém  volebním období zastával post náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládeže a sportu. Nyní bude mít na starost také kulturu a cestovní ruch, které byly dosud samostatným resortem. „Hledali jsme model, jak kulturu podřadit pod náměstka, který k ní má vztah, a k oboru, k němuž má blízko,“ vysvětlil tuto změnu hejtman Milan Chovanec. Výstavba nové budovy Západočeské galerie, která měla být podle původních plánů dokončena již v roce 2014, se odkládá na neurčito. Podle ČSSD stavba není možná bez dotace z evropských fondů. Blamáží hrozí skončit také projekt Evropského hlavního města kultury, kterým má být Plzeň v roce 2015. Koncem listopadu na post ředitele rezignoval Tomáš Froyda. „V Plzni a ani v celé republice není ten projekt chápán tak prioritně, jak jsem zvyklý, že jej chápou v jiných evropských zemích,“ nechal se slyšet v Plzeňském deníku.

Jihomoravský kraj Bohumila Beranová
*1973 / ČSSD / absolventka středního odborného učiliště Přímětická. / a Ing. Jiří Němec *1971 / KDU-ČSL / absolvent Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Oba radní pocházejí ze Znojemska a byli do krajského zastupitelstva zvoleni poprvé. Beránková dosud pracovala jako účetní v rodinné firmě, Němec je soukromým zemědělcem. Zatímco Beránková má mít na starost živou kulturu, její kolega bude dohlížet spíše na činnost příspěvkových organizací. Důležitá rozhodnutí by měli přijímat společně. Beránková jako své zájmy uvádí „chod domácnosti a hospodaření za první republiky, květiny, auta, sport, hudba, české filmy“. Němec o sobě říká: „Mám rád přírodu a zvířata, hudbu a zpěv. Hraji na klavír, varhany, kytaru, vedu kostelní sbor v Běhařovicích, hraji a zpívám s ochotnickým sborem Moravan v Horních Kounicích.“

Moravskoslezský kraj Ing. RSDr. Svatomír Recman *1952 / KSČM / absolvent Vysoké školy báňské a Vysoké školy politické. Členem komunistické strany je od roku 1974. Post náměstka hejtmana pro sociální věci a kulturu zastával již v minulém volebním období. Před vstupem do politiky pracoval jako programátor analytik v textilní továrně Slezan. V letech 1992 až 2006 byl poslancem. O plánované dostavbě nového křídla krajské galerie říká: „Přípravné práce by měly skončit v roce 2013, od roku 2014 by se měla realizovat vlastní stavba. Celkové náklady akce jsou plánovány ve výši 500 mil. Kč, kraj vyčlení z vlastních zdrojů 33 milionů.“

Olomoucký kraj Mgr. Radovan Rašťák *1958 / ČSSD / absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Post náměstka hejtmana zodpovědného za kulturu, památkovou péči, sport a volný čas zastával již v minulém volebním období. Před vstupem do politiky působil ve školství. „Naším trvalým cílem bude udržení investic do kulturních objektů, expozic, depozitářů a dalších projektů, zejména podpora klíčových kulturních a sportovních akcí v regionu,“ shrnuje úkoly na následující období Rašťák. Za hlavní problém resortu považuje nedostatek financí. 

Kraj Vysočina RNDr. Marie Kružíková *1954 / nestraník za ČSSD / absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Radní kraje se zodpovědností za školství byla již v minulém volebním období. V letech 2006 až 2008 byla starostkou Brtnice, před tím učila na střední škole. Jako své koníčky uvádí „včelaření, zahradnické a ruční práce“. Vedle kultury a památkové péče bude do její agendy spadat také cestovní ruch. V programovém prohlášení rady se o kultuře píše pouze tolik, že kraj hodlá pokračovat ve spolupráci s hudebními festivaly Petra Dvorského a Gustava Mahlera a s festivalem dokumentárních filmů Jihlava.

Královéhradecký kraj RSDr. Ing. Otakar Ruml *1950 / KSČM / absolvent Vysoké školy zemědělské a Vysoké školy politické. Členem komunistické strany je od roku 1974. V letech 1990 až 2008 působil v čele společnosti Agrochov Stará Paka. Osm let byl zastupitelem v Nové Pace, od roku 2000 zasedá v krajském zastupitelstvu. V minulém volebním období byl předsedou Výboru životního prostředí a zemědělství. V radě kraje zastává funkci 1. náměstka hejtmana se zodpovědností za regionální rozvoj, evropské granty, dotace, cestovní ruch a kulturu. Jako své motto uvádí heslo: „Odbornost místo hrátek politiků.”

Pardubický kraj Ing. Jana Pernicová *1956 / ČSSD / absolventka Vysoké školy zemědělské. Post radní pro školství, kulturu a památkovou péči zastávala již v minulém volebním období. Před vstupem do politiky pracovala ve školství, naposledy jako ředitelka základní školy ve Svitavách. Nejvýraznějším pardubickým kulturním tématem posledních dvou let je otázka sloučení Muzea a Galerie Východočeského kraje. „Celou záležitost není možné řešit unáhleně. Neznamená to ovšem, že nakonec nedojde ke sloučení těchto dvou institucí,“ poznamenala k tomu v květnu v Pardubickém deníku. V programovém prohlášení rady je kapitola kultury odbyta vágním konstatováním, že kulturní dědictví, tradice a přírodní zajímavosti mají být základem propagace regionu.

Zlínský kraj Ing. Ladislav Kryštof *1958 / ČSSD / absolvent Vysokého učení technického. Před vstupem do politiky pracoval jako elektrotechnik v České zbrojovce. V letech 1998 až 2010 byl starostou Uherského Brodu. Vedle kultury, památkové péče a cestovního ruchu budou do jeho agendy spadat také církve. Nejaktuálnějším úkolem je dokončení rekonstrukce tzv. Baťova institutu, společného sídla krajské galerie, knihovny a muzea v bývalých továrních budovách 14. a 15. Nové kulturní centrum mělo být podle původního harmonogramu otevřeno již letos na podzim.

Karlovarský kraj PhDr. Oleg Kalaš *1949 / KSČM / absolvent oboru teorie a řízení kultury na Filozofické fakultě UK. V 80. letech zastával post ředitele Okresního muzea v Sokolově. Posledních 15 let podle obchodního rejstříku podniká v keramické výrobě. Na stránkách kraje o sobě uvádí, že „ve volném čase se zabývá modelářstvím a kutilstvím“.

Liberecký kraj PhDr. Hana Maierová *1953 / Starostové pro Liberecký kraj / absolventka archivnictví na Filozofické fakultě UK. Víc jak dvacet let pracovala jako historička v Muzeu Českého ráje v Turnově. Od od roku 2006 je starostkou Turnova. Zatímco v programových prohlášeních většiny krajských rad je kultura odbyta jediným odstavcem, radní Libereckého kraje jí věnují celou stránku a půl. Mimo jiné slibují dokončit rekonstrukci libereckých lázní na novou krajskou galerii a usilovat o zapsání Ještědu na seznam památek UNESCO.

Ústecký kraj Jitka Sachetová *1954 / KSČM. V letech 1986 až 1990 byla poslankyní KSČ ve Federálním shromáždění. Po odchodu z parlamentu podnikala v zemědělství a angažovala se v komunální politice. Za KSČM v letošním roce kandidovala do Senátu, přičemž se dostala do druhého kola. Jako svoje oblíbené motto Sachetová uvádí: „Nejztracenější den v životě je ten, kdy jsme se nezasmáli.“

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné