Výsledky Jiných vizí CZ a ceny StartPoint

Noemi Purkrábková zprávy únor 2022

Olomoucká Přehlídka filmové animace a současného umění, všeobecně známá pod zkratkou PAF, se za 20 let svého fungování stala středobodem aktuálních tendencí nejen v animaci, ale především na poli současného umění pohyblivého obrazu, a to včetně jeho přesahů do oblasti alternativní elektronické hudby.

Kvůli tradičnímu prosincovému datu však pandemie festivalu už podruhé nepřála a jeho dvacátý ročník tak musel být zrušen pouhý týden před plánovaným začátkem. Zatímco část programu byla nakonec přesunuta na nový jarní termín, některé jeho body se uskutečnily pod názvem PAF Home už v prosinci formou online vysílání. Mezi nimi bylo i uvedení a vyhlášení vítězů patnáctého ročníku soutěže Jiné vize CZ, která si „dlouhodobě klade za cíl vytvářet povědomí o českém pohyblivém obraze: hraničních formách na pomezí animace, experimentálního filmu a videoartu“.

O selekci finálové desítky videí, kterou každoročně vybírá jiný externí kurátor či kurátorka, se tentokrát postarala japonská teoretička médií Keiko Sei. Ta se ve své práci zaměřuje především na umění a média v postkomunistických zemích a v českém prostředí je známá především díky svému působení na FaVU v Brně, kde v letech 1998–2001 vedla Ateliér videa. Ve svém kurátorském textu zmínila především schopnost přihlášených promýšlet v kontextu pandemie různé stávající či alternativní formy přírodních a společenských ekosystémů ve skutečně globálním měřítku.

Tříčlenná porota ve složení Gabriella Davies (platforma Babeworld), Anna Lena Seiser (n.b.k., Berlín) a Klaas Kuitenbrouwer (Het Nieuwe Instituut, Rotterdam) se z vybrané desítky rozhodla ocenit video Jozefa Mrvy (*1988) s názvem Zalando War Machine (2021). Vyzdvihla u něj především „skvělé skloubení zvukové, vizuální i dramaturgické stránky“, ale i způsob, jakým video „bravurně zachycuje fenomén ‚hyperkapitalistického viru‘, jehož šíření bylo uspíšeno souběžně se šířením pandemie covid-19“. V neposlední řadě pak ocenila humorný přístup díla: „Při sledování se nejdříve chcete hlasitě smát, ale postupem času vám úsměv zamrzne. Stejně jako události posledních let vám i tento počin zanechá na jazyku hořkosladkou pachuť, kterou si ale z neznámého důvodu oblíbíte a chcete jí víc.“ Diváckou cenu získalo video Can You Still Feel The Butterflies? (2021), za nímž stojí Radek Brousil a Kryštof Hlůže.

V průběhu následujícího roku bude výběr všech deseti děl pod názvem Jiné vize CZ 2021 prezentován jak v České republice, tak v zahraničí. Vítěz navíc získává finanční odměnu 10 000 Kč. Do soutěže Jiné vize CZ lze každoročně přihlašovat audiovizuální díla vzniklá na území České republiky, jejichž stáří nepřesahuje 18 měsíců. Zbytek původního plánovaného programu festivalu PAF sestávající z projekcí, performance, prezentací a koncertů bude možné navštívit v náhradním termínu 25. a 26. března 2022  zcela nově v pavilonech Výstaviště Flora Olomouc.

V prosinci se rovněž odehrála výstava i vyhlášení ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol StartPoint 2021. Původně národní přehlídka diplomových prací se postupně rozrostla do mezinárodní podoby, v jejímž rámci vybírají členové kurátorského týmu nejzajímavější práce ze zhruba dvaceti uměleckých škol napříč Evropou. Vybrané projekty pak procházejí další selekcí směřující k finální výstavě, jež letos proběhla v pražské Hybernské 4. Cena se podle organizátorů v letošním turbulentním roce „obrací ke svým kořenům a soustředí se silněji na české výtvarné školy, ale také na propojení s nejmladším publikem“. V rámci devatenáctého ročníku soutěže tak byl prezentován tucet diplomových prací především z Čech, Slovenska, Nizozemska, Belgie či Německa. Hlavní cenu obdržela Nizozemka Shiffra Osorio Whewell (*1998, GRA Amsterdam) s videem, které hravým způsobem zpracovává historickou událost rolnických nepokojů ve Walesu v roce 1848, a to skrze kombinaci fikční televizní reportáže a hraných, až muzikálově či karnevalově laděných scén. Čestné uznání poroty získali Adam Hejduk (FaVU VUT Brno) a Kvet Nguyen (VŠVU Bratislava). Odměnou pro všechny oceněné je měsíční rezidence v Praze spojená s výstavou, držitelka hlavní ceny má navíc možnost vydat autorský katalog.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné